Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
Αρχική Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών αστρολογικού περιεχομένου (εφεξής «οι υπηρεσίες») που παρέχονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Θησέως 280  (εφεξής «Newsphone Hellas»). Οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Όσοι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες της Newsphone Hellas συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Η χρήση των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas επιτρέπεται αποκλειστικά σε χρήστες 18 ετών και άνω.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι καθαρά ψυχαγωγικού περιεχομένου. Οποιαδήποτε πρόβλεψη ή άλλο μήνυμα που ο χρήστης λαμβάνει δεν υποκαθιστά συμβουλές ή κάθε είδους πληροφορίες και υπηρεσίες που θα λάμβανε κανονικά από έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έναν δικηγόρο, γιατρό, ψυχίατρο, ή οικονομικό σύμβουλο. Συνεπώς, η Newsphone Hellas δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση οποιουδήποτε είδους, και δεν είναι αρμόδια ούτε υπεύθυνη για οποιαδήποτε ερμηνεία δίνεται ή για την χρήση των υπηρεσιών από τον χρήστη.

TO OROSKOPOS.GR ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ COOKIES

Το oroskopos.gr χρησιμοποιεί cookies: 1. Παροδικά. Τα παροδικά cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στον ιστότοπο του oroskopos.gr και διαγράφονται με την έξοδο του χρήστη από αυτόν 2. Μεγάλης διάρκειας: Τα cookies μεγάλης διάρκειας αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη. Τρόπος διαχείρισης Cookies Όλα τα προγράμματα περιήγησης (browsers) δίνουν επιλογές για την διαχείριση των cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης: μπορεί να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει την εγκατάσταση cookies, να διαγράφει ήδη υπάρχοντα cookies, ή να λαμβάνει ειδοποίηση κάθε φορά που ένας ιστότοπος εγκαθιστά cookie στον υπολογιστή του. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει την χρήση των cookies στο oroskopos.gr, η λειτουργικότητα κάποιων σελίδων ενδέχεται να χαθεί ή να μειωθεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και συμφωνεί ότι θα παρέχει τα σωστά στοιχεία για τον εαυτό του, όταν αυτό απαιτείται από τις Υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρεί λανθασμένα στοιχεία για τον εαυτό του. Δεν θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για περιεχόμενο το οποίο είναι μη νόμιμο, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή επικίνδυνο, πορνογραφικό, που θα προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που θα καλλιεργεί διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας ή αναπηρίας, που θα παροτρύνει σε επιθετική συμπεριφορά, σε εθισμούς και δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς, που θα προτρέπει στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να διαγράψει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που εισάγει ο χρήστης και το οποίο αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης και ο χρήστης είναι ο μόνος υπόλογος απέναντι στην δικαιοσύνη για οποιαδήποτε παράβαση που προκαλεί δικαίωμα αποζημίωσης ή εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας.

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αυτός αποκλειστικά βαρύνεται με την καταβολή τελών σε τρίτους σε περίπτωση που αυτό απαιτεί η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Υπηρεσίες, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης που παρατίθενται, υπόκεινται σε μεταβολές και η Newsphone Hellas σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών / του περιεχομένου που παρέχεται μέσω των υπηρεσιών και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη η παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα στοιχεία που παρέχονται μέσω των συγκεκριμένων Υπηρεσιών.

Η Newsphone Hellas σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων η παρεπιμπτουσών ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών της, ή σε αδυναμία χρήσης αυτών, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και αν οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων. O χρήστης αναγνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Newsphone Hellas, για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που μεταφέρεται ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες ή άλλα τρίτα πρόσωπα στις Υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Η χρήση πληροφοριών ή υπηρεσιών τρίτων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται χορηγοί ή διαφημιζόμενοι ή συνεργαζόμενοι με την εταιρεία παροχείς περιεχομένου, πραγματοποιείται με ίδια ευθύνη του χρήστη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την Newsphone Hellas. Η Newsphone Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ούτε για το περιεχόμενο, τους όρους και την έκβαση τυχόν εμπορικής η άλλης συναλλαγής που θα προκύψει από την συγκεκριμένη επικοινωνία. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών από πρόσωπα που διαφημίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ο χρήστης ρητά αναγνωρίζει ότι η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την ποιότητα των αποκτώμενων αγαθών ή υπηρεσιών. Οι χρήστες των Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συνεργασία τους με τις Υπηρεσίες και την χρήση των Υπηρεσιών και δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι κάνουν χρήση των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas με την δική τους συναίνεση και ρίσκο.   Αναφορικά με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas, οι χρήστες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, άμεση η έμμεση η εκ του νόμου, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, εγγυήσεων μη παράβασης δικαιωμάτων τρίτων, ιδιοκτησίας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Newsphone Hellas δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσουν δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η Newsphone Hellas, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μίας προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης των υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την Newsphone Hellas και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, καθώς και την Microsoft Hellas και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2472/199, όπως εκάστοτε ισχύει, η Microsoft Hellas ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και η Newsphone Hellas ως εκτελών την επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή των υπηρεσιών είναι τα ακόλουθα : το όνομα χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), το φύλο του, ημερομηνία και ώρα γέννησης, η χώρα και πόλη γέννησης.

Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των Υπηρεσιών. Η Newsphone Hellas δηλώνει και ο χρήστης των Υπηρεσιών αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και αφορούν τον χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Newsphone Hellas ,το προσωπικό της και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, η Microsoft Hellas και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η Newsphone Hellas και η Microsoft Hellas υποχρεούνται ή δικαιούται να ανακοινώνουν τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Οι χρήστες / μέλη έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν, διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την ιδιότητα του μέλους με ένα απλό τηλεφώνημα στο 210 9472166 ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oroskopos.gr .

Επίσης ο χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την Newsphone Hellas με τους παρόντες όρους σχετικά με το δικαίωμα του:  α. Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από την Εταιρεία σε τρίτους β. Για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία γ. Για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η NEWSPHONE Hellas έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τις υπηρεσίες, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης κατά την διακριτική της ευχέρεια και την ανέλεγκτη κρίση της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas, καθώς και του παρόντος διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην Newsphone Hellas είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή  φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

COOKIES 

Για την βελτίωση της χρηστικότητας του διαδικτυακού τόπου η Newsphone Hellas κάνει χρήση cookies, δηλαδή, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής στον διαδικτυακό τόπο οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι Χρήστες μπορούν να πληρώνουν για την χρήση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους :  – Mε χρήση τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού) καλώντας τον αριθμό που θα τους υποδειχθεί και δίνοντας τον κωδικό μέλους που θα τους ζητηθεί κατά την συγκεκριμένη αγορά. Η χρέωση αναφέρεται κάθε φορά.  – Με σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS) χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο και αποστέλλοντας μήνυμα με τον κωδικό μέλους που θα του δοθεί στην συγκεκριμένη κάθε φορά αγορά. Η χρέωση αναφέρεται κάθε φορά. – Με πιστωτική κάρτα.  Τα στοιχεία της Πιστωτικής Κάρτας που ο χρήστης χρησιμοποιεί για την εξόφληση υπηρεσιών του oroskopos.gr, δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Η χρέωση γίνεται απευθείας από τον Server της συνεργαζόμενης τράπεζας.  To oroskopos.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών των χρηστών των υπηρεσιών του oroskopos.gr εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας ενός χρήστη, η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσού της παραγγελίας του χρήστη, αλλά το δεσμεύει. Κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας , πραγματοποιείται και η χρέωση. Τα στοιχεία της κάρτας του χρήστη περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η EFG Eurobank ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit. Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser (π.χ. Internet Explorer) ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα http://. Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server της Τράπεζας. Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.  Διευκρινίζεται ότι η Newsphone Hellas έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις χρεώσεις των υπηρεσιών ή/ και προϊόντων που παρέχονται μέσω του oroskopos.gr.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

14724, 14600, 14888, 14994 κόστος 1.50€ λεπτό σταθερό, 1.58€ λεπτό/κινητό. 9011900ΧΧΧ κόστος από ΟΤΕ: 1.49€ λεπτό/σταθερό, 1,59€/λεπτό από κινητό από Forthnet,Wind,Hol κ.τ.λ. 9011003XXX 1.49€ λεπτό/σταθερό, 1,98€/λεπτό από κινητό. 90110048XX 1.74€ λεπτό/σταθερό, 1,98€/λεπτό από κινητό. 54454 : 1,24€/SMS. 54754: 1,49€/SMS.Κυπρος: ΣT1,52E/1KIN1,60E

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Κυριακή Ανωμερίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά 66, και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oroskopos.gr

Η χρήση των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των Υπηρεσιών και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς.

Block title

3,136FansLike
800FollowFollow
24,500SubscribersSubscribe

Τελευταία Νέα